top of page

ติดต่อเรา

ที่ Thai Business Angel ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เราทุ่มเทเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ไม่ว่าคุณต้องการที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ขยายธุรกิจ หรือขายธุรกิจของคุณ จองรับคำแนะนำฝึกสอนแบบตัวต่อตัวผ่าน Zoom กับ Pearl หรือกับทีมผู้เชี่ยวชาญของเธอ ติดต่อเราเพื่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและสนับสนุนแนวคิดทางธุรกิจของคุณ

รีบติดต่อกันตอนนี้เถอะ

โทรศัพท์

0456 901 119

อีเมล

Thanks for submitting!

bottom of page